Sosyal Medya:
Yeni İzler

Tarihçe

Kuruluş ve İlk Yıllar

Yeni İzler Okulları, 2016 yılında Şanlıurfa'da eğitim hayatına adım attı. Kuruluş amacı, öğrencilere modern eğitim yaklaşımları sunarak onların akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemekti. Okul, yenilikçi eğitim programları ve çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak bölgedeki eğitim kalitesini artırmayı hedefledi. İlk yıllarında okul, öğrencilere kapsamlı bir müfredat ve çeşitli sosyal etkinlikler sunarak kısa sürede hem öğrenci hem de veli memnuniyeti kazandı.

Gelişme ve Büyüme Dönemi

Kuruluşunun ardından geçen birkaç yıl içinde Yeni İzler Okulları, öğrenci sayısını ve öğretmen kadrosunu hızla artırdı. Okul, öğrencilere sağladığı kaliteli eğitim ve kapsamlı destek hizmetleriyle dikkat çekti. Eğitimde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak dijital öğrenme platformlarını müfredata entegre etti. Bu dönemde, okulun fiziksel altyapısı da geliştirildi ve modern laboratuvarlar, spor salonları ve kütüphane gibi olanaklar öğrencilere sunuldu. Ayrıca, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlendi.

Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları ve Başarılar

Yeni İzler Okulları, 2022 yılı itibariyle eğitimde yenilikçi yaklaşımlarını daha da güçlendirdi. Okul, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve proje tabanlı öğrenme programlarını müfredata entegre ederek öğrencilerin problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirdi. Ayrıca, kültürel ve sanatsal etkinliklere verdiği önemle öğrencilerin sosyal becerilerini de destekledi. Bu dönemde okul, bölgesel ve ulusal düzeyde çeşitli akademik ve sportif başarılar elde etti. Öğrenciler, katıldıkları çeşitli yarışmalarda ve etkinliklerde önemli dereceler kazandı.

Gelecek Vizyonu

Yeni İzler Okulları, geleceğe yönelik vizyonu ile öğrencilere sadece akademik başarı değil, aynı zamanda etik ve sosyal değerler kazandırmayı hedeflemektedir. Okul, öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak yetişmelerine katkı sağlayacak programlar geliştirmeye ve sürekli olarak eğitim kalitesini artırmaya odaklanmaktadır. İlerleyen yıllarda, Yeni İzler Okulları’nın bölgedeki eğitimde öncü rolünü sürdürecek ve daha fazla öğrenciye ulaşarak onların hayatlarına olumlu izler bırakacaktır.

Sonuç

Şanlıurfa'da 2016 yılında kurulan Yeni İzler Okulları, kısa sürede bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. Eğitimde yenilikçi yaklaşımları ve öğrencilere sağladığı kapsamlı desteklerle, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda bireysel ve sosyal gelişim için de önemli katkılar sağlamaktadır.

Yeni İzler

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

"Yeni İzler Okulları, öğrenci merkezli bir yaklaşımla, yenilikçi eğitim yöntemleri ve teknolojiyi entegre ederek, bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Küresel vatandaşlık, çevre bilinci, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve sosyal sorumluluk gibi değerleri ön planda tutarak, öğrencilerimizi sadece bilgi sahibi değil, aynı zamanda etik değerlere sahip, çözüm odaklı ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz. Aileler, öğrenciler ve toplum ile güçlü bir işbirliği içinde, kaliteli eğitimimizle öğrencilerimizin başarılarına rehberlik eder ve onları geleceğin liderleri olarak hazırlarız."

Misyounumuz

"Yeni İzler Okulları, öğrencilere kaliteli, bireysel ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunarak, bilgiye dayalı, yaratıcı ve düşünce kapasitesi yüksek bireyler yetiştirmeyi misyon edinir. Çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleriz. Değerlerimize uygun olarak, öğrencilere çeşitli alanlarda liderlik, dayanıklılık, sosyal sorumluluk ve işbirliği becerileri kazandırmayı amaçlarız. Aileler, öğrenciler ve toplum ile güçlü bir ortaklık kurarak, her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefleriz."

Yeni İzler

Kurucularımız

Feridun Korkmaz: Eğitimde Yenilikçi Lider

Feridun Korkmaz, 1974 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Şanlıurfa’da başlayan Feridun Korkmaz, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümüne girmiştir. Akademik kariyerine yoğun bir tempoda devam eden Feridun Korkmaz, 1997 yılında bu bölümden mezun olmuş ve aynı yıl öğretmenlik mesleğine adım atarak Şanlıurfa’da göreve başlamıştı

Kariyerine genç yaşta atılan Feridun Korkmaz, öğretmenlik süresince bilimsel bilgi ve pedagojik yetkinliklerini sürekli geliştirmeyi hedeflemiştir. 2000 yılında askerlik görevini yerine getirdikten sonra, 2004 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde fizik öğretmeni olarak görev yapmıştır. Kamudaki görev süresi boyunca eğitim sistemine olan katkıları ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla tanınmış, ancak daha geniş bir etki alanı yaratma arzusu ile kamu sektöründen ayrılarak özel sektörde çalışmaya karar vermiştir.

2004 yılında, Feridun Korkmaz, Şanlıurfa'da kendi özel dershanesini kurmuş ve bu sayede bireysel öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına daha doğrudan yanıt verme fırsatı bulmuştur. Bu girişim, onun eğitimde yenilikçi yöntemleri deneme ve uygulama konusundaki kararlılığını pekiştirmiştir. Dershanesindeki başarıları ve öğrenci memnuniyeti, onu daha büyük bir eğitim projesi hayata geçirme fikrine yönlendirmiştir.

2016 yılında, Feridun Korkmaz, eğitim alanındaki bilgi ve deneyimlerini daha geniş bir kitleyle paylaşmak amacıyla Yeni İzler Okulları'nı kurmuştur. Bu okul, modern eğitim anlayışını benimseyen, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ön plana çıkaran ve onları geleceğin dünyasına hazırlayan bir kurum olarak kısa sürede bölgenin önde gelen eğitim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Feridun Korkmaz, bu kurumda eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimseyerek öğrenci merkezli ve bireysel farklılıkları gözeten bir eğitim modelini hayata geçirmiştir.

Feridun Korkmaz, kişisel ve mesleki gelişimi bir yaşam biçimi olarak benimsemiştir. Liderlik, transaksiyonel analiz (TA), düşünme becerileri, öğretmen koçluğu,sosyal ve duygusal öğrenme, tasarım odaklı düşünme ve olumlu okul iklimi konularında kapsamlı eğitimler almıştır. Bu eğitimler, onun eğitim yönetimi ve öğretmenlik becerilerini ileriye taşımasına yardımcı olmuş ve eğitimde farklı metodolojileri uygulama konusundaki yetkinliğini artırmıştır.

Yenilikçi eğitim yaklaşımlarına duyduğu ilgi, Feridun Korkmaz’ı sık sık yurtdışına seyahat etmeye ve farklı eğitim sistemlerini yerinde incelemeye yönlendirmiştir. İskandinav ülkeleri ve Batı Avrupa'daki eğitim kurumlarını ziyaret ederek, buralardaki yenilikçi eğitim yöntemlerini ve uygulamalarını gözlemlemiştir. Bu gözlemler, onun kendi eğitim felsefesini geliştirmesinde ve Yeni İzler Okulları'nın eğitim politikalarını şekillendirmesinde önemli rol oynamıştır.

Feridun Korkmaz, eğitimin sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bireyin tüm yönleriyle gelişimine katkıda bulunması gerektiğine inanmaktadır. Bu inançla, Yeni İzler Okulları’nda öğrencilere sadece akademik değil, aynı zamanda duygusal, sosyal ve düşünsel gelişimlerini destekleyici bir eğitim ortamı sunmaktadır. Feridun Korkmaz, bu yaklaşımla öğrencilerin hayata daha donanımlı, özgüvenli ve yaratıcı bireyler olarak hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Feridun Korkmaz, eğitimde inovasyonu ve sürekli gelişimi teşvik eden bir lider olarak, geleceğin dünyasında fark yaratacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Onun öncülüğünde, Yeni İzler Okulları, eğitimde kaliteyi ve yenilikçiliği sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.

Mehmet Göçmen - Kurucu ve Kimya Öğretmeni

Mehmet Göçmen, 1979 yılında doğmuş ve eğitim hayatına Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda başlamıştır. Ortaöğrenimini 1996 yılında Şanlıurfa Lisesi’nde tamamlamıştır. 2001 yılında Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Şanlıurfa’da özel dershanelerde kimya öğretmeni olarak görev almıştır. Eğitime olan tutkusu ve bilimsel merakı sayesinde, öğretmenlik kariyerine paralel olarak 2005 yılında Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizikokimya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

2006 yılında evlenen ve dört çocuk babası olan Mehmet Göçmen, 2015 yılına kadar çeşitli özel dershanelerde kimya öğretmeni olarak görev yapmış, bu süreçte sayısız öğrencinin akademik başarılarına katkıda bulunmuştur. 2016 yılında eğitim alanındaki tecrübe ve vizyonunu bir adım ileriye taşıyarak, Şanlıurfa’da Yeni İzler Okulları’nın kurucularından biri olarak okulun yönetim kurulunda yer almıştır. Halen burada kimya öğretmeni olarak aktif bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Mehmet Göçmen, 2019 yılında TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Kimya alanında öğrenci hazırlamaya başlamış ve kısa sürede önemli başarılar elde etmiştir. 2020 yılında bir öğrencisi ulusal düzeyde gümüş madalya kazanırken, 2021 yılında yetiştirdiği bir öğrenci ulusal alanda altın madalya ve uluslararası düzeyde Çin’de düzenlenen Bilim Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanmıştır. 2022 yılında ise bir öğrencisi ulusal alanda altın madalya ve uluslararası düzeyde İsviçre’de düzenlenen Bilim Olimpiyatları’nda gümüş madalya almıştır. 2023 yılında, öğrencisi Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştır.

Mehmet Göçmen, eğitimde yenilikçi ve öğrenci odaklı yaklaşımları benimseyen bir eğitimcidir. Yeni İzler Okulları’nda, öğrencilere sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda kişisel gelişimleri için de gerekli desteği sunarak, onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. Okulun eğitim kalitesini sürekli olarak yükseltmeye yönelik çalışmaları ve modern eğitim yöntemlerini hayata geçirme konusundaki kararlılığı, onu alanda saygın bir eğitimci yapmaktadır.

Mehmet Göçmen, Yeni İzler Okulları’nın misyon ve vizyonuna olan bağlılığı ile eğitimde fark yaratan bir lider olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet Korkmaz - Kurucu ve Matematik Öğretmeni

Mehmet Korkmaz, 1978 yılında Gaziantep'te doğdu. Eğitim hayatına Gaziantep’te başlayan Korkmaz, doğduğu köyde okul bulunmadığı için ilkokulun ilk üç yılını şehir merkezinde okudu. Ortaokul ve lise eğitimini de Gaziantep'te tamamladı. Lise eğitimi süresince akademik başarıları ile dikkat çeken Mehmet Korkmaz, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Matematik Bölümü'ne kabul edildi ve 2003 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, 2003-2016 yılları arasında özel sektörde dershane öğretmeni olarak görev aldı ve bu dönemde birçok öğrencinin akademik başarısına katkıda bulundu. 2016 yılında eğitim alanındaki tecrübelerini bir adım ileri taşıyarak, Yeni İzler Okulları’nın kurucu ortağı oldu. Bu süreçte, okulun eğitim vizyonunu ve misyonunu şekillendirme görevini üstlendi.

Mehmet Korkmaz, eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve bu yaklaşımları hayata geçirmeyi amaçlayan bir eğitimci olarak tanınmaktadır. Öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de önemseyen Mehmet Korkmaz, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Yenilikçi eğitim anlayışı ve öğrencilere sunduğu modern eğitim metotları ile mesleğinde idealist bir öğretmen olarak kendini kanıtlamıştır.

Yeni İzler Okulları'nda, kurucu olarak aktif görevine devam eden Mehmet Korkmaz, okulun eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarına büyük bir özveri ile devam etmektedir. Mehmet Korkmaz, öğrencilerin gelişiminde liderlik rolü üstlenmekte ve eğitimde mükemmeliyet ilkesini benimseyerek, öğrencilere çağdaş ve etkili bir öğrenim ortamı sunma misyonunu sürdürmektedir.

Yeni İzler

İcra Kurulu

Yeni İzler

Mezunlar

Bilim ve teknolojinin ışığında, modern altyapı, farklı eğitim teknikleriyle mükemmeliyetçiliği hedefleyen, bilimselliği odak noktasında tutan; mücadele ruhuna sahip, çağdaş ve kültürel değerlerine sahip çıkan öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen bir okuldur ‘’ YENİ İZLER OKULLARI ‘’

Yeni İzler Okulları, her şeyden önce bir ‘’ okul ’’ dur. Yerleşik ‘’ özel okul ‘’ veya ‘’ devlet okulu ‘’ zihniyetinin ötesinde; öğrencisini okul kültürü kurallarına uyan bireyler olarak yetiştiren, akademik takibini düzenli yapan, sosyalleşmesini ve bireysel gelişimini yakından izleyen özel okul olma sorumluluğunu bu alanla da sergileyen sadece bir ‘’ okul ‘’ dur.

Okulun kuruluş ilkeleri, okulun kurucuları, idarecileri, öğretmenleri tarafından ‘’ Yeni İzler Okul Kültürü ‘’ oluşturulur. Bilinir ki okul kültürünün oluşmadığı ve yerleşmediği okullarda kendiliğinden bir okul kültürü oluşur ki bunun adı da ‘’ kültürsüzlük ‘’ tür.

I Aya