Sosyal Medya:

Ortaokul

Yeni İzler Ortaokulu, öğrencilerine yenilikçi eğitim anlayışıyla donanımlı bir öğrenme ortamı sunan köklü bir eğitim kurumudur. Adını, öğrencilerin iz bırakacakları yeni yollar keşfetmelerine olanak tanıyan eşsiz pedagojik yaklaşımından alır. Kuruluşundan bu yana kaliteli eğitim ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla bilinen okulumuz, her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde geliştirmeyi amaçlar.

Yeni İzler Ortaokulu, çağdaş eğitim metotlarıyla donatılmış sınıflarda öğrencilere en son teknolojiyi sunar. Her sınıf, interaktif tahtalar ve öğrenme materyalleri ile desteklenmiş olup, öğrencilere etkileşimli ve keyifli bir öğrenme deneyimi yaşatır. Böylece öğrenciler, derslerde teorik bilgileri pratiğe dökebilme fırsatı bulur ve öğrenmeye olan ilgileri her daim canlı tutulur.

Okulumuzun öğretmen kadrosu, alanında uzman ve yeniliklere açık bir eğitim anlayışını benimsemiş bireylerden oluşur. Öğrencilere sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda karakter gelişimini de önemseyen öğretmenlerimiz, öğrencilere özgüven kazandırarak sosyal ve duygusal becerilerini güçlendirirler.

Yeni İzler Ortaokulu, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseyerek her bir öğrencinin farklı öğrenme stillerini anlar ve buna göre eğitim programını şekillendirir. Bu sayede her öğrenci kendini değerli hisseder ve potansiyelini en üst düzeyde kullanma imkanı bulur.

Beden Eğitimi

Yeni İzler Ortaokulu'nda Beden Eğitimi dersleri, öğrencilere fiziksel aktivitenin yanı sıra yüzme becerisi kazandırmak için önemli bir fırsat sunar. Yüzme, bedensel sağlık açısından çok yönlü faydalar sağlayan özgüven kazandıran ve stresi azaltan bir spor dalıdır.

Okulumuzun modern yüzme havuzu ve uzman yüzme antrenörleri, öğrencilere güvenli ve etkili bir şekilde yüzme eğitimi verir. Yüzme dersleri, öğrencilerin su üzerindeki denge yeteneklerini geliştirirken, dayanıklılık ve kuvvetlerini artırmalarına da yardımcı olur.

Okulumuzun modern spor salonu ve açık hava spor alanları, öğrencilere çeşitli spor dallarını keşfetme ve deneme fırsatı sunar. Beden Eğitimi dersleri, öğrencilerin fiziksel aktivitelerle birlikte koordinasyon, denge ve esneklik gibi motor becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Beden Eğitimi ve Yüzme dersleri, öğrencilerin hem bireysel hem de takım çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ekip ruhu ve fair-play anlayışı, derslerde vurgulanan temel değerlerdir.

Matematik

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul matematik dersleri, öğrencilere matematiği keşfetme ve anlama yolculuğunda önemli bir adım sunar. Bu dersler, öğrencilere temel matematik kavramlarını sağlam bir temel üzerinde öğretmenin yanı sıra, matematiksel düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı da sunar.

Ortaokul düzeyindeki matematik dersleri, öğrencilerin aritmetik işlemlerden (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) kesirler ve ondalık sayılarla ilgili konulara, oran ve orantı kavramlarından cebirsel ifadelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ayrıca geometri ve veri analizi gibi alanlarda da derinlemesine çalışma fırsatı verir.

Derslerimiz, öğrencilerin matematiksel düşünme yeteneklerini geliştirmeleri ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözmeleri için gerekli araçları sağlar. Mantık yürütme becerilerini güçlendirirken, matematiksel kavramların somut örneklerle pekiştirilmesine önem veririz.

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul matematik dersleri, öğrencilerin matematikle olan ilişkilerini olumlu yönde şekillendirerek, ileri seviyelere hazırlar ve matematiksel düşünmeyi bir yaşam becerisi olarak benimsemelerine olanak tanır.

İngilizce

Yeni İzler Okulları'nda İngilizce dersi, öğrencilerin dil becerilerini güçlendiren ve küresel iletişimde başarılı olmalarını sağlayan kritik bir bileşendir. Okulumuzda İngilizce eğitimi, öğrencilerin dil öğrenme sürecinde aktif katılımını teşvik eden modern ve etkili yöntemlerle sunulur. İşte Yeni İzler Okulları'nda İngilizce dersinin sağladığı bazı faydalar:

Öğrencilerimiz, uzman İngilizce öğretmenleri rehberliğinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler. Interaktif ders materyalleri ve etkileşimli öğrenme platformları sayesinde dil öğrenme süreci keyifli ve etkili hale getirilir.

İngilizce dersleri, öğrencilerimizin farklı kültürleri ve dünya çapındaki perspektifleri anlamalarına olanak tanır. İngilizce dilinde sunulan edebi eserler, kültürel miraslar ve güncel konular üzerinden yapılan tartışmalar, öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak bilinçlenmelerine katkı sağlar.
İngilizce dilinin dünya çapında bilim, teknoloji, iş dünyası ve akademik alanda kullanılması, öğrencilerimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini sağlar. İyi bir İngilizce bilgisi, öğrencilerimizin üniversite eğitimleri ve kariyerleri için önemli bir avantaj sağlar. Bir okul ağı üzerinden çalışan  ilk ve orta öğretim programı olan GLOBAL SCHOOLS programına üye olarak öğrencilerimizin uluslar arası küresel okul projelerine dahil olmalarını, farklı kültürler ve farklı kültürlere sahip akranlarıyla iletişim kurmalarını sağlıyoruz. GLOBAL SCHOOLS programının misyonu, sürdürülebilir kalkınmayı sınıftan politika düzeyine kadar eğitime entegre etmek için okulları, eğitimcileri ve araştırmacıları eğitim, müfredat ve metodolojilerle desteklemektir.

Yeni İzler Okulları olarak, İngilizce dersinin öğrencilerimizin akademik başarılarını güçlendirmenin yanı sıra küresel dünyada etkin bir şekilde iletişim kurabilmeleri için kritik bir rol oynadığını görüyoruz. İngilizce eğitimi, öğrencilerimizin uluslararası arenada rekabet edebilme yetilerini desteklerken, kültürel açıdan da zengin bir öğrenme ortamı sunar.

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri ve Robotik Kodlama dersleri, öğrencilere bilgisayar programlama mantığını öğretir ve kodlama becerilerini kazandırır. Öğrenciler, Scratch gibi interaktif platformlar aracılığıyla temel programlama kavramlarını öğrenir ve kendi oyunlarını, animasyonlarını oluştururlar. Ayrıca, Python gibi dillerle daha ileri düzeyde kodlama yapma becerisi de kazanırlar.

3D Yazıcı ve 3D Kalem dersleri ise öğrencilere dijital tasarımın temellerini öğretir ve 3 boyutlu nesnelerin nasıl tasarlanıp üretileceğini öğrenmelerini sağlar. Öğrenciler, CAD yazılımları kullanarak kendi tasarımlarını oluşturur ve bu tasarımları 3D yazıcılarla gerçeğe dönüştürme deneyimi yaşarlar. Ayrıca, 3D Kalem ile üç boyutlu çizim tekniklerini öğrenerek yaratıcılıklarını geliştirirler.

Bu dersler, öğrencilerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma becerilerini artırmalarının yanı sıra, problem çözme yeteneklerini ve takım çalışması becerilerini de geliştirir. Yeni İzler Okulları'nda Bilişim Teknolojileri ve Robotik Kodlama, 3D Yazıcı ve 3D Kalem dersleri, öğrencilerin dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur ve onları teknolojiye yönlendirirken yaratıcı düşünme becerilerini de destekler.

Fen Bilgisi

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul Fen Bilgisi dersleri, öğrencilere doğa ve bilimle etkileşimde bulunma fırsatı sunar. Bu dersler, öğrencilerin meraklarını ve keşfetme arzularını destekleyerek, bilimsel düşünme becerilerini geliştirir ve fen bilimleri alanındaki temel kavramları öğretir.
Ortaokul düzeyindeki Fen Bilgisi dersleri, öğrencilere biyoloji, fizik, kimya ve çevre bilimi gibi çeşitli konuları kapsayan geniş bir müfredat sunar. Öğrenciler, canlıların yapılarından, enerji dönüşümlerine, madde ve moleküllerin yapısından gezegenimizin ekolojik denge sistemlerine kadar pek çok konuda bilgi sahibi olurlar.

Yeni İzler Okulları'nda Fen Bilgisi dersleri, laboratuvar deneyleri, gözlem ve araştırma projeleri gibi etkinliklerle desteklenir. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirir ve bilimsel yöntemi deneyerek öğrenme fırsatı bulurlar.

Derslerimiz, öğrencilerin fen bilimleri alanında kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca bilimin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini anlamalarına ve bilimle ilgili bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul Fen Bilgisi dersleri, öğrencileri doğayı ve bilimi anlamaya teşvik ederken, onları gelecekteki bilim insanları ve çevre bilimciler olarak yetiştirmeye odaklanır.

Sosyal Bilgiler

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul düzeyindeki Sosyal Bilgiler dersleri, öğrencilere toplumun ve dünyanın çeşitli yönlerini anlama ve değerlendirme fırsatı sunar. Bu dersler, öğrencilere tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji ve siyaset gibi alanlarda geniş bir perspektif kazandırırken, kültürel mirası ve toplumsal sorunları anlama yetilerini geliştirir.

Sosyal Bilgiler dersleri, öğrencilere tarih boyunca önemli olayları, dönemleri ve kültürel gelişmeleri öğretir. Coğrafya alanında ise dünya haritasını okuma, ülkelerin yerleşim ve doğal kaynakları hakkında bilgi edinme imkanı sunar. Ayrıca, ekonomi ve iş dünyası hakkında temel bilgiler ile sosyal yapı ve siyaset konularında anlayış geliştirmelerine yardımcı olur.

Yeni İzler Okulları'nda Sosyal Bilgiler dersleri, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve küresel vatandaşlar olarak sorumluluk almalarına olanak tanır. Öğrenciler, çeşitli kaynaklardan bilgi toplama, bilgiyi analiz etme ve etkili iletişim becerileri kazanma yoluyla bilimsel yöntemlerle bilgi edinme sürecini öğrenirler.

Bu dersler aynı zamanda öğrencilere empati kurma, farklı kültürleri anlama ve çeşitliliği takdir etme fırsatı da sunar. Sosyal Bilgiler dersleri, öğrencilerin dünya hakkında geniş bir anlayış geliştirmelerini sağlayarak, küresel sorunlara çözüm bulma konusunda da ilham verir.

Yeni İzler Okulları'nda Sosyal Bilgiler dersleri, öğrencilere bilgi, anlayış ve değerler kazandırarak, onları bilinçli, sorumlu ve küresel olarak düşünen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul düzeyindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra duygusal ve sosyal gelişimlerini güçlendirmeyi amaçlar. Bu birim, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik rehberlik hizmetleri sunar ve onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerin kişisel sorunlarını dinler ve çözüm yolları önerirken, aynı zamanda akademik planlama ve kariyer yönlendirmesi konusunda da rehberlik yapar. Öğrencilere stres yönetimi, zaman yönetimi ve sınav kaygısı gibi konularda destek verirken, empati ve sosyal becerilerin geliştirilmesine de katkı sağlar.

Birimin amacı, öğrencilerin duygusal zeka ve özgüvenlerini artırarak sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve olumlu bir öğrenme ortamı içinde başarılı olmalarına katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri için bir destek merkezi olarak hareket eder ve öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterir.

Yeni İzler Okulları'ndaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilere güvenli, destekleyici bir ortam sağlar ve onların psikolojik refahlarını koruyarak sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerine katkıda bulunur.

Türkçe

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul düzeyindeki Türkçe dersleri, dilin gücünü keşfetme ve iletişim becerilerini geliştirme odaklıdır. Bu dersler, öğrencilere dil bilgisi kurallarını öğretirken, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ileri düzeye taşımalarını sağlar.

Türkçe dersleri, öğrencilerin dilin yapısal özelliklerini anlamalarına ve doğru kullanmalarına yardımcı olur. Kelime bilgisini genişletirken, cümle kurma ve metinleri analiz etme becerilerini geliştirirler. Özellikle yazma becerileri üzerinde durularak öğrencilerin ifade yeteneklerini güçlendirir.

Ayrıca, Türk edebiyatının önemli eserlerini tanıtarak kültürel birikimlerini artırırlar ve edebi metinleri yorumlama yetilerini geliştirirler. Dilin estetik ve sanatsal boyutlarını keşfetmelerine olanak tanırken, eleştirel düşünme ve analitik yeteneklerini de güçlendirir.

Yeni İzler Okulları'nda Türkçe dersleri, öğrencilerin dilin gücünü kavramalarına ve etkili iletişim kurmalarına olanak sağlar. Hem bireysel olarak hem de grup içinde çalışarak işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirirler. Türkçe dersleri, öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini artırarak, akademik başarılarına ve günlük yaşamlarına olumlu katkıda bulunur.

Görsel Sanatlar

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul düzeyindeki Görsel Sanatlar dersleri, öğrencilere sanatın çeşitli yönlerini keşfetme ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunar. Bu dersler, öğrencilerin görsel ifade yeteneklerini ve estetik algılarını güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Görsel Sanatlar dersleri, resim, heykel, grafik tasarım gibi farklı sanat formlarını tanıtır ve öğrencilere bu alanlarda temel beceriler kazandırır. Öğrenciler, renk, kompozisyon, perspektif gibi sanatsal prensipleri öğrenirken, farklı malzemeler ve tekniklerle deney yapma fırsatı bulurlar.

Ayrıca, sanat tarihi ve kültürü üzerine bilgi edinmelerine olanak tanır ve ünlü sanatçıların eserlerini inceleyerek sanatın evrensel dilini anlamalarına yardımcı olur. Öğrenciler, kendi sanatsal anlatımlarını geliştirirken, eleştirel düşünme becerilerini ve estetik değerlendirme yetilerini de geliştirirler.

Yeni İzler Okulları'nda Görsel Sanatlar dersleri, öğrencilerin yaratıcılıklarını özgürce ifade etmelerine ve sanatın kişisel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini keşfetmelerine olanak tanır. Sanatın insanlığın ortak kültürel mirası içindeki yerini anlamalarını sağlayarak, öğrencileri sanatın derinliklerine doğru bir keşif yolculuğuna çıkarır.

Performans Sanatları

Performans Sanatları Bölümü,  etkinlikler aracılığıyla; öğrencilerin sanatsal ifade biçimlerini tanımalarını ve bir iletişim yolu olarak kullanabilmelerini, yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcı dürtülerini harekete geçirmeyi, bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, işbirliği, saygı, dayanışma, yardımlaşma kavramlarını geliştirmeyi, yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik VE drama eğitimi alan öğrencilere gelişim ve istekleri doğrultusunda okulda çeşitli sanat etkinliklerinde (Bahar Şenlikleri, Yıl Sonu Gösterisi, Müzik Dinletileri, Törenler, Özel Gün ve Haftalar vb.) performans göstermeleri imkanı verilir. Bu bağlamda öğrencilerin estetik algılarının yükseltilmesi, grupla çalışma yöntemlerini uygulayarak bireyin bireyle ve toplumla olan iletişiminin doğru ve etkili yapılabilmesine destek olunur. Müzik ve drama, öğrencilere duygularını ifade etme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Özellikle drama, sahne üzerinde roller üstlenme ve farklı karakterleri canlandırma yoluyla öğrencilerin kendilerini rahatça ifade etmelerini sağlar.

Müzik

Müzik eğitimi, Yeni İzler Okulları'nda öğrenciler için çok değerli bir bileşendir. Okulumuzda müzik eğitimi, öğrencilerin bireysel ve akademik gelişimlerini destekleyen önemli bir unsurdur. İşte Yeni İzler Okulları'nda müzik eğitiminin sağladığı bazı faydalar:

Öğrencilerimiz, profesyonel müzik öğretmenİ rehberliğinde enstrüman çalma, şarkı söyleme ve müzik teorisi gibi temel ve ileri düzeyde becerileri öğrenirler. Bu süreç, öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Öğrencilerimiz, koro, enstruman çalma, ritim vb. sahne performanslarıyla kendilerini ifade etme fırsatı bulurlar. Bu süreç, özgüvenlerini artırır ve sanatsal ifade yetilerini geliştirir. Müzik eğitimi, öğrencilerimizin disiplinli bir çalışma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur. Ritim ve tempo gibi müzikal unsurlar, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirir. Müzik dersleri, grup çalışmaları ve müzikal performanslar aracılığıyla öğrencilerin işbirliği yapma, empati kurma ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğrencilerimiz, birlikte müzik yaparken takım ruhu ve sorumluluk duygusu kazanırlar.

Yeni İzler Okulları'nda müzik eğitimi, öğrencilerimizin farklı kültürlerin müzikal mirasını keşfetmelerine olanak tanır. Bu sayede öğrencilerimiz, kültürel çeşitlilikleri anlama ve takdir etme yetilerini geliştirirler. Aynı zamanda müzik dinleme ve performanslar aracılığıyla duygusal refahlarını artırırlar.

Yeni İzler Okulları olarak, müzik eğitimini önemsiyor ve öğrencilerimize sağladığı değerli katkılarıyla gurur duyuyoruz. Müzik, öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine büyük ölçüde katkı sağlayan bir sanat dalı olarak okulumuzda merkezi bir konuma sahiptir.

Drama

Drama eğitimi, Yeni İzler Okulları'nda öğrenciler için önemli bir öğrenme ve gelişim alanıdır. Okulumuzda drama, öğrencilerin sanatsal ifade becerilerini güçlendiren ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kapsamlı bir disiplindir. İşte Yeni İzler Okulları'nda drama eğitiminin sunduğu  faydalar:

Drama dersleri, öğrencilerin etkili iletişim kurma, beden dili kullanma ve sahne performansıyla kendini ifade etme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrencilerimiz, farklı karakterleri canlandırma ve duygusal ifade güçlerini keşfetme sürecinde önemli deneyimler yaşarlar.

Sahne üzerinde rol alma ve performans sergileme deneyimleri, öğrencilerin özgüvenlerini artırır. Başkalarının önünde konuşma ve sahne performansı yapma yetisi, öğrencilerin kendilerine olan inançlarını güçlendirir. Drama eğitimi, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Hikaye oluşturma, karakter geliştirme ve sahneleme süreçleri, öğrencilerin hayal gücünü zenginleştirir ve alternatif çözüm yolları bulma yetilerini artırır.

Kulüp Çalışmaları

Yeni İzler Okulları, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra çeşitli kulüp çalışmaları aracılığıyla geniş bir öğrenme ve deneyim yelpazesi sunar. Kulüp faaliyetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş, interaktif ve öğrenci merkezli etkinliklerdir. Kulüp çalışmaları, öğrencilerin farklı ilgi alanlarını keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrenciler, sanat, spor, bilim, teknoloji,  gibi çeşitli alanlarda derinlemesine deneyim kazanma fırsatı bulurlar.kulüp çalışmalarıyla öğrencilerin sadece sınıf içi akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini ve ilgi alanlarını da destekler. Bu sayede öğrenciler, çok yönlü bir eğitim alırken, kendilerini ifade etme ve topluma katkı sağlama yetilerini de geliştirirler.

ETÜT

Yeni İzler Okulları'nda LGS'ye (Liselere Geçiş Sınavı) hazırlık etüt programı, öğrencilerin sınavı başarıyla geçmeleri için kapsamlı bir destek sunar. Bu program, öğrencilerin akademik yetkinliklerini güçlendirirken, sınav stratejilerini öğrenmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur.

Etüt programı, öğrencilerin LGS müfredatına uygun derslerde yoğunlaşmalarını sağlar. Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler gibi sınavın temel alanlarında derinlemesine çalışma imkanı sunar. Öğrenciler, konu tekrarları ve soru çözümleri ile hem bilgiyi pekiştirir hem de sınavda karşılaşabilecekleri soru tiplerini öğrenirler.

Ayrıca, etüt programı öğrencilere zaman yönetimi becerileri kazandırır ve sınav günü stresiyle başa çıkma konusunda destek sağlar. Deneme sınavları düzenleyerek öğrencilerin sınav ortamına alışmalarını ve performanslarını değerlendirmelerini sağlar.
Yeni İzler Okulları'nda LGS hazırlık etüt programı, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır ve öğretmenlerin bireysel olarak destek verdiği bir ortam sağlar. Program, öğrencilerin sınavda başarılı olmalarını sağlamak için hem akademik hem de psikolojik olarak hazırlanmalarına yardımcı olur.

I Aya