Sosyal Medya:

İlkokul

Yeni İzler İlkokulu, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim ve etkinlikler sunan bir okuldur. İlkokul düzeyinde, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı temel alınarak öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce gibi dersler verilir.

Yeni İzler İlkokulu, öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemek için drama, müzik, resim gibi sanat etkinlikleri düzenler, beden eğitimi dersleri ve spor kulüpleri aracılığıyla öğrencilere fiziksel aktivite imkanı sunar. Basketbol, futbol, yüzme gibi spor dallarında öğrencilerin katılımı teşvik edilir. Bu aktiviteler, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına ve takım ruhu geliştirmelerine yardımcı olur. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) alanında etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini ve teknoloji kullanımını geliştirmelerine katkı sağlar. Bilim fuarları, robotik kulüpleri ve kodlama atölyeleri gibi etkinlikler öğrencilerin ilgi alanlarına göre sunulur.  Öğrencilerin topluma ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek için sosyal sorumluluk projelerine önem verir.

Yeni İzler İlkokulu, öğrencilerin tüm yönleriyle gelişimlerini destekleyen bir eğitim ortamı sunarak, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine olanak tanır.

Sınıf Öğretmenliği

Eğitimde kalıcılığı ve günlük yaşamla entegre edilmesini sağlamak, değerler ve beceriler üzerine kurulu bir temel oluşturmayı öncelik olarak benimsemekteyiz. Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için her gün düzenlenen çember saatleri, keşfetme, öğrenme, etkili iletişim kurma, kendini ifade etme ve yaratıcılığı geliştirme gibi becerileri öğrenmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin mutlu ve güvende hissettikleri bir ortam oluşturarak öğrenmekten keyif almalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Okullarda akademik yapının temelini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı oluşturur. MEB Eğitim-Öğretim Programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye MEB sayfasından ulaşmak mümkündür.

MEB müfredatı, öğrencilerin yaş gruplarına uygun ilgi alanlarını koruyan, potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayan, bireysel farklılıkları ve gelişim özelliklerini destekleyen, öğrenme odaklı faaliyetler ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilmiştir.

Performans Sanatları

Performans Sanatları Bölümü,  etkinlikler aracılığıyla; öğrencilerin sanatsal ifade biçimlerini tanımalarını ve bir iletişim yolu olarak kullanabilmelerini, yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcı dürtülerini harekete geçirmeyi, bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, işbirliği, saygı, dayanışma, yardımlaşma kavramlarını geliştirmeyi, yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik VE drama eğitimi alan öğrencilere gelişim ve istekleri doğrultusunda okulda çeşitli sanat etkinliklerinde (Bahar Şenlikleri, Yıl Sonu Gösterisi, Müzik Dinletileri, Törenler, Özel Gün ve Haftalar vb.) performans göstermeleri imkanı verilir. Bu bağlamda öğrencilerin estetik algılarının yükseltilmesi, grupla çalışma yöntemlerini uygulayarak bireyin bireyle ve toplumla olan iletişiminin doğru ve etkili yapılabilmesine destek olunur. Müzik ve drama, öğrencilere duygularını ifade etme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Özellikle drama, sahne üzerinde roller üstlenme ve farklı karakterleri canlandırma yoluyla öğrencilerin kendilerini rahatça ifade etmelerini sağlar.

Müzik

"Yeni İzler Okullarında Müzik Eğitimi"

Müzik eğitimi, Yeni İzler Okulları'nda öğrenciler için çok değerli bir bileşendir. Okulumuzda müzik eğitimi, öğrencilerin bireysel ve akademik gelişimlerini destekleyen önemli bir unsurdur. İşte Yeni İzler Okulları'nda müzik eğitiminin sağladığı bazı faydalar:

Öğrencilerimiz, profesyonel müzik öğretmenİ rehberliğinde enstrüman çalma, şarkı söyleme ve müzik teorisi gibi temel ve ileri düzeyde becerileri öğrenirler. Bu süreç, öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Öğrencilerimiz, koro, enstruman çalma, ritim vb. sahne performanslarıyla kendilerini ifade etme fırsatı bulurlar. Bu süreç, özgüvenlerini artırır ve sanatsal ifade yetilerini geliştirir. Müzik eğitimi, öğrencilerimizin disiplinli bir çalışma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur. Ritim ve tempo gibi müzikal unsurlar, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirir. Müzik dersleri, grup çalışmaları ve müzikal performanslar aracılığıyla öğrencilerin işbirliği yapma, empati kurma ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğrencilerimiz, birlikte müzik yaparken takım ruhu ve sorumluluk duygusu kazanırlar.
Yeni İzler Okulları'nda müzik eğitimi, öğrencilerimizin farklı kültürlerin müzikal mirasını keşfetmelerine olanak tanır. Bu sayede öğrencilerimiz, kültürel çeşitlilikleri anlama ve takdir etme yetilerini geliştirirler. Aynı zamanda müzik dinleme ve performanslar aracılığıyla duygusal refahlarını artırırlar.

Yeni İzler Okulları olarak, müzik eğitimini önemsiyor ve öğrencilerimize sağladığı değerli katkılarıyla gurur duyuyoruz. Müzik, öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine büyük ölçüde katkı sağlayan bir sanat dalı olarak okulumuzda merkezi bir konuma sahiptir.

Drama

"Yeni İzler Okullarında Drama Eğitimi"

Drama eğitimi, Yeni İzler Okulları'nda öğrenciler için önemli bir öğrenme ve gelişim alanıdır. Okulumuzda drama, öğrencilerin sanatsal ifade becerilerini güçlendiren ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kapsamlı bir disiplindir. İşte Yeni İzler Okulları'nda drama eğitiminin sunduğu  faydalar:

Drama dersleri, öğrencilerin etkili iletişim kurma, beden dili kullanma ve sahne performansıyla kendini ifade etme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrencilerimiz, farklı karakterleri canlandırma ve duygusal ifade güçlerini keşfetme sürecinde önemli deneyimler yaşarlar.

Sahne üzerinde rol alma ve performans sergileme deneyimleri, öğrencilerin özgüvenlerini artırır. Başkalarının önünde konuşma ve sahne performansı yapma yetisi, öğrencilerin kendilerine olan inançlarını güçlendirir. Drama eğitimi, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Hikaye oluşturma, karakter geliştirme ve sahneleme süreçleri, öğrencilerin hayal gücünü zenginleştirir ve alternatif çözüm yolları bulma yetilerini artırır.

İngilizce

"Yeni İzler İlkokulunda İngilizce Eğitimi"

Yeni İzler İlkokulu'nda İngilizce eğitimi, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir program sunmaktadır. Okulumuzda İngilizce dersleri, öğrencilerin dil öğrenme sürecinde aktif katılımını teşvik eden, etkileşimli ve öğrenci odaklı bir yaklaşımla planlanmıştır. İşte Yeni İzler İlkokulu'nda İngilizce eğitiminin sağladığı bazı önemli faydalar:

İngilizce dersleri, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini adım adım güçlendirir. Öğrenciler, günlük yaşamda kullanabilecekleri pratik dil becerileri kazanarak dil öğrenme sürecini etkin şekilde ilerletirler.İlkokul öğrencileri için oyunlar, şarkılar, hikayeler ve drama gibi etkileşimli aktiviteler, dil öğrenme sürecini eğlenceli hale getirir. Bu yaklaşım, öğrencilerin dil becerilerini doğal bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olur ve özgüvenlerini artırır.Yeni İzler İlkokulu'nda, İngilizce öğrenme sürecinde dijital teknolojilerden yararlanılır. Çevrimiçi kaynaklar, dil öğrenme uygulamaları ve interaktif eğitim materyalleri, öğrencilerin dil becerilerini güçlendirirken öğrenme sürecini zenginleştirir.

Görsel Sanatlar

Yeni İzler Okulları, öğrencilerin sanatsal ifade ve yaratıcılıklarını geliştirmek için çeşitli olanaklar sunan bir eğitim kurumudur. Görsel Sanatlar dersleri, öğrencilere resim, heykel, seramik, grafik tasarım gibi alanlarda beceri kazandırırken, sanat tarihini ve farklı sanat akımlarını keşfetmelerine olanak tanır. İşte Yeni İzler Okulları'nda Görsel Sanatlar'ın önemli unsurları:

Öğrenciler, farklı sanat teknikleri ve malzemeleri kullanarak kendilerini ifade etme fırsatı bulurlar. Resim, çizim, suluboya, yağlı boya gibi teknikler öğrencilerin yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına ve sanatsal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Görsel Sanatlar dersleri, öğrencilere farklı dönemlerde ve kültürlerde gelişen sanat akımlarını, sanatçıları ve eserleri tanıtmak suretiyle sanat tarihini keşfetme imkanı sunar. Bu sayede öğrenciler, sanatın evrensel dilini anlamalarına ve estetik değerlendirme yetilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Öğrenciler, heykel ve seramik gibi üç boyutlu sanat formlarında deneyim kazanırlar. El becerilerini ve detaylara dikkat etme yeteneklerini geliştirirken, özgün sanat eserleri yaratma sürecinde özgüven kazanırlar.

Yeni İzler Okulları, Görsel Sanatlar dersleri ve etkinlikleri aracılığıyla öğrencilerin sanatın derinliklerine inmelerine ve kendilerini sanatsal olarak ifade etmelerine olanak sağlar. Bu sayede öğrenciler, sanatın evrensel dilini anlamalarının yanı sıra yaratıcı düşünme ve problem çözme yetilerini de geliştirirler.

Beden Eğitimi

Yeni İzler Okulları, öğrencilerin fiziksel sağlıklarını ve spor yapma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla çeşitli beden eğitimi programları sunan bir eğitim kurumudur. Beden Eğitimi dersleri, öğrencilerin spor yapma kültürünü benimsemelerini teşvik ederken, fiziksel aktivite ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi temel spor dallarında teknik ve taktik becerilerini geliştirirler. Öğrencilerin spor yapma alışkanlıklarını kazanmalarına ve aktif bir yaşam tarzını benimsemelerine olanak tanır. Beden Eğitimi dersleri ve spor aktiviteleri aracılığıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, sporun önemini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgular. Bu sayede öğrenciler, hem bireysel hem de takım halinde başarı elde etme deneyimleri yaşarlar ve sağlıklı bir yaşam biçimini benimserler.

Kulüp Çalışmaları

Yeni İzler Okulları, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra çeşitli kulüp çalışmaları aracılığıyla geniş bir öğrenme ve deneyim yelpazesi sunar. Kulüp faaliyetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş, interaktif ve öğrenci merkezli etkinliklerdir. Kulüp çalışmaları, öğrencilerin farklı ilgi alanlarını keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrenciler, sanat, spor, bilim, teknoloji,  gibi çeşitli alanlarda derinlemesine deneyim kazanma fırsatı bulurlar.kulüp çalışmalarıyla öğrencilerin sadece sınıf içi akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini ve ilgi alanlarını da destekler. Bu sayede öğrenciler, çok yönlü bir eğitim alırken, kendilerini ifade etme ve topluma katkı sağlama yetilerini de geliştirirler.

Rehberlik Hizmeti

Yeni İzler Okulları, ilkokul düzeyinde öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için kapsamlı bir rehberlik hizmeti sunmaktadır. İlkokul yıllarında öğrencilerin temel becerilerini kazanmaları ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri için rehberlik birimi, öğrencilere ve ailelerine çeşitli hizmetler sağlar.

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde gelişmelerini ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak, her bir öğrencinin bireysel olarak desteklenmesini amaçlar. Bu hizmetler, öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerini güçlendirerek bütünsel bir eğitim deneyimi sunar.

  • Her öğrenciyi okula adım attığı andan itibaren sosyal, duygusal ve bilişsel anlamda tanıma çalışmaları,
  • Ailelerle düzenli olarak iletişim ve öğrencilerin evde de desteklenmesini sağlama çalışmaları,
  • Yeni öğrencilerin okula uyum sürecinde ve sınıf geçişlerinde rehberlik birimi, öğrencilere ve ailelerine destek çalışmaları,
  • İlkokul çağındaki öğrencilerin duygusal gelişimlerini desteklemek ve duygusal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla duygusal danışmanlık hizmeti çalışmaları,
  • Öğrencilerin bir üst eğitim basamağında sosyal ve akademik başarılarını sürdürmelerine yardımcı olacak sınıf içi çalışmalar yürütülür.
     

Bilişim Teknolojileri

Yeni İzler İlkokulu, öğrencilerin dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak bilişim teknolojileri alanında kapsamlı bir eğitim sunar. İlkokul düzeyinde, öğrencilerin temel bilgi ve becerileri edinmelerine, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarına ve dijital vatandaşlar olarak yetişmelerine olanak tanır. İlkokul öğrencileri, bilgisayar donanımı ve yazılımı hakkında temel bilgiler edinirler, öğrencilere basit programlama kavramları ve kodlama becerileri öğretilir. İnternet kullanımı, güvenli internet alışkanlıkları, bilgi arama ve değerlendirme becerileri gibi dijital okuryazarlık konuları öğretilir.

Yeni İzler İlkokulu, bilişim teknolojileri dersleri aracılığıyla öğrencilerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, dijital dünyada başarılı ve sorumlu bireyler olmalarını destekler. Bu sayede öğrenciler, bilgi çağında gereken temel yetkinlikleri kazanır ve geleceğe hazırlanırlar.

I Aya