Sosyal Medya:

Lise

Yeni İzler Liseleri, öğrencilere geniş bir akademik yelpaze sunan modern ve dinamik bir eğitim ortamı sağlar. Öğrenciler, bilimsel ve sanatsal alanlarda zenginleştirilmiş bir müfredat ile eğitim alırken, kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyen bir yolculuğa çıkarlar.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri çeşitli seçmeli dersler ve kulüp faaliyetleri ile öğrenci merkezli bir eğitim fırsatı sunar. Modern öğretim yöntemleri ve teknoloji destekli dersler, öğrencilerin akademik başarılarını desteklerken, eleştirel düşünme, problem çözme ve liderlik gibi önemli becerilerin kazanılmasına yardımcı olur.

Yeni İzler Liseleri, öğrencilerine sadece akademik başarı değil, aynı zamanda olimpiyatlara hazırlık imkanı da sunan dinamik bir eğitim ortamı sağlar. Öğrenciler Kimya ve Biyoloji alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen olimpiyatlar için özel olarak hazırlanan programlarla desteklenir.

Öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde de etkin bir destek sunar. Nitelikli öğretmen kadrosu, danışmanlık hizmetleri ile öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin topluma katkı sağlamaları teşvik edilir.

Yeni İzler Liseleri, öğrencilerin akademik mükemmellik ve kişisel gelişimlerini dengeli bir şekilde destekleyerek, onları güçlü ve başarılı bireyler olarak yetiştirir.

Beden Eğitimi

Yeni İzler Okulları'nda Beden Eğitimi dersleri, öğrencilere fiziksel aktivitenin yanı sıra yüzme becerisi kazandırmak için önemli bir fırsat sunar. Yüzme, bedensel sağlık açısından çok yönlü faydalar sağlayan özgüven kazandıran ve stresi azaltan bir spor dalıdır.

Okulumuzun modern yüzme havuzu ve uzman yüzme antrenörleri, öğrencilere güvenli ve etkili bir şekilde yüzme eğitimi verir. Yüzme dersleri, öğrencilerin su üzerindeki denge yeteneklerini geliştirirken, dayanıklılık ve kuvvetlerini artırmalarına da yardımcı olur.

Okulumuzun modern spor salonu ve açık hava spor alanları, öğrencilere çeşitli spor dallarını keşfetme ve deneme fırsatı sunar. Beden Eğitimi dersleri, öğrencilerin fiziksel aktivitelerle birlikte koordinasyon, denge ve esneklik gibi motor becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Beden Eğitimi ve Yüzme dersleri, öğrencilerin hem bireysel hem de takım çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ekip ruhu ve fair-play anlayışı, derslerde vurgulanan temel değerlerdir.

Biyoloji

Yeni İzler Liseleri'nde biyoloji dersleri, laboratuvar destekli bir yaklaşımla öğrencilere bilimin temel prensiplerini keşfetme fırsatı sunar. Bu dersler, öğrencilerin teorik bilgileri pratik deneyimlerle birleştirmelerini sağlayarak derinlemesine öğrenmelerine olanak tanır.

Laboratuvar destekli biyoloji dersleri, öğrencilere canlı organizmaların yapısını, işlevini ve etkileşimlerini gözlemleme şansı verir. Öğrenciler, mikroskop kullanarak hücrelerin ve dokuların yapısını inceleyebilir, deneyler yaparak biyolojik süreçleri anlayabilir ve veri analizi yaparak sonuçları yorumlayabilirler.

Ayrıca, bu dersler öğrencilere bilimsel yöntemi uygulama, hipotezler geliştirme ve deneylerle test etme becerilerini kazandırır. Öğrenciler, laboratuvar ortamında grup çalışmaları yaparak işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirirken, aynı zamanda bilimsel düşünme ve problem çözme yetilerini de güçlendirirler.

Yeni İzler Liseleri'nde laboratuvar destekli biyoloji dersleri, öğrencilerin bilimsel meraklarını canlı tutarak, bilim insanları olarak potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olur. Bu dersler, öğrencilerin bilimsel bilgiyi derinlemesine anlamalarını ve doğa olaylarını çevrelerinde gözlemleyerek bilimsel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlar.

ETÜT

Yeni İzler Okulları'nda LGS'ye (Liselere Geçiş Sınavı) hazırlık etüt programı, öğrencilerin sınavı başarıyla geçmeleri için kapsamlı bir destek sunar. Bu program, öğrencilerin akademik yetkinliklerini güçlendirirken, sınav stratejilerini öğrenmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur.

Etüt programı, öğrencilerin LGS müfredatına uygun derslerde yoğunlaşmalarını sağlar. Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler gibi sınavın temel alanlarında derinlemesine çalışma imkanı sunar. Öğrenciler, konu tekrarları ve soru çözümleri ile hem bilgiyi pekiştirir hem de sınavda karşılaşabilecekleri soru tiplerini öğrenirler.

Ayrıca, etüt programı öğrencilere zaman yönetimi becerileri kazandırır ve sınav günü stresiyle başa çıkma konusunda destek sağlar. Deneme sınavları düzenleyerek öğrencilerin sınav ortamına alışmalarını ve performanslarını değerlendirmelerini sağlar.
Yeni İzler Okulları'nda LGS hazırlık etüt programı, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır ve öğretmenlerin bireysel olarak destek verdiği bir ortam sağlar. Program, öğrencilerin sınavda başarılı olmalarını sağlamak için hem akademik hem de psikolojik olarak hazırlanmalarına yardımcı olur.

Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Üniversiteye hazırlık sürecinde ve 9-10. sınıflarda Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, Yeni İzler Liseleri'nde öğrencilere hem felsefi düşünme becerileri kazandırmayı hem de kültürel ve ahlaki değerleri anlamalarını sağlamayı amaçlar. Bu dersler, öğrencilere farklı dünya görüşlerini anlama, eleştirel düşünme yetilerini geliştirme ve ahlaki sorumlulukları anlama konusunda bir temel oluşturur. 

Öğrencilere felsefi düşünme yöntemlerini öğretir ve farklı dünya görüşlerini anlama, eleştirme ve değerlendirme becerilerini geliştirir. Öğrenciler, felsefi soruları sorgulayarak düşünme alışkanlıklarını derinleştirir ve doğru ile yanlışı ayırt etme yetilerini kazanırlar.

Dünya dinlerini, dinlerin tarihini ve kültürel etkilerini anlama fırsatı sunar. Öğrenciler, dinler arası diyalog, hoşgörü ve toplumsal barış gibi konuları tartışarak kültürel çeşitlilik ve çok kültürlülük kavramlarını öğrenirler.

Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, öğrencilere ahlaki sorumluluklarını anlama ve ahlaki değerlerini değerlendirme konusunda rehberlik eder. Öğrenciler, etik karar verme süreçlerini anlamak ve ahlaki sorunları çözme becerilerini geliştirmek için çalışırlar. insan hakları, adalet ve eşitlik gibi evrensel konuları ele alır ve toplumsal sorunlara duyarlılık kazandırır. Öğrenciler, bu konuları felsefi ve ahlaki bir bakış açısıyla değerlendirerek sosyal adaletin önemini anlarlar.

Üniversiteye Hazırlık: Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, öğrencileri üniversiteye hazırlık sürecinde de destekler. Öğrenciler, farklı düşünce sistemlerini anlama ve eleştirme yetenekleri kazanarak üniversite düzeyindeki tartışmalara ve analizlere hazırlanırlar.

Alanında deneyimli Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, öğrencilerin felsefi ve ahlaki gelişimlerini destekler. Öğretmenler, öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğrenme süreçlerini yönlendirir ve düzenli olarak değerlendirme yaparak öğrencilerin akademik başarılarını izlerler.

Fizik

Yeni İzler Liseleri, öğrencilere fizik biliminin temel kavramlarını, kanunlarını ve prensiplerini öğretir. Öğrenciler, mekanik, termodinamik, elektrik ve manyetizma gibi temel fizik konularında derinlemesine bilgi edinirler.

Fizik dersleri, laboratuvar deneyimleri ile desteklenerek teorik bilgilerin pratik uygulamalarını mümkün kılar. Öğrenciler, deneyler yaparak nicel veri toplayabilir ve verileri analiz ederek sonuçlar çıkarabilirler. Bu deneyimler, öğrencilerin bilimsel yöntemi anlamalarına ve fen bilimlerindeki yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Fizik dersleri, matematiksel formüller ve denklemler kullanılarak analiz edilir. Öğrenciler, fizik problemlerini matematiksel olarak çözme becerisi kazanırlar. Bu süreç, öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini güçlendirir ve karmaşık problemleri sistematik bir şekilde çözebilme becerilerini geliştirir.

Yeni İzler Liseleri'nde üniversiteye hazırlık sürecinde fizik dersleri, öğrencilere akademik başarılarını güçlendirmek ve fen bilimleri alanında ileri düzeyde çalışmalar yapabilmeleri için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Fizik dersleri, laboratuvar deneyimleri ile desteklenerek teorik bilgilerin pratik uygulamalarını mümkün kılar. Öğrenciler, deneyler yaparak fenomenleri doğrudan gözlemleyebilir, nicel veri toplayabilir ve verileri analiz ederek sonuçlar çıkarabilirler. Bu deneyimler, öğrencilerin bilimsel yöntemi anlamalarına ve fen bilimlerindeki yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Fizik dersleri, matematiksel formüller ve denklemler kullanılarak analiz edilir. Öğrenciler, fizik problemlerini matematiksel olarak çözme becerisi kazanırlar. Bu süreç, öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini güçlendirir ve karmaşık problemleri sistematik bir şekilde çözebilme becerilerini geliştirir.

Deneyimli ve uzman fizik öğretmenleri, öğrencilere bireysel olarak rehberlik eder ve onların akademik gelişimlerini destekler. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş öğrenme planları oluşturarak her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflerler.

Yeni İzler Liseleri, öğrencilerini mühendislik, tıp, fizik, astronomi gibi fen bilimleri alanlarında ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek şekilde hazırlar. Fizik dersleri, öğrencilerin bilimsel meraklarını canlı tutar, doğa olaylarını anlama kabiliyetlerini güçlendirir ve fen bilimlerinde kariyer yapma yolunda bir temel oluşturur.

İngilizce

Yeni İzler Okulları'nda İngilizce dersi, öğrencilerin dil becerilerini güçlendiren ve küresel iletişimde başarılı olmalarını sağlayan kritik bir bileşendir. Okulumuzda İngilizce eğitimi, öğrencilerin dil öğrenme sürecinde aktif katılımını teşvik eden modern ve etkili yöntemlerle sunulur. İşte Yeni İzler Okulları'nda İngilizce dersinin sağladığı bazı faydalar:

Öğrencilerimiz, uzman İngilizce öğretmenleri rehberliğinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler. Interaktif ders materyalleri ve etkileşimli öğrenme platformları sayesinde dil öğrenme süreci keyifli ve etkili hale getirilir.

İngilizce dersleri, öğrencilerimizin farklı kültürleri ve dünya çapındaki perspektifleri anlamalarına olanak tanır. İngilizce dilinde sunulan edebi eserler, kültürel miraslar ve güncel konular üzerinden yapılan tartışmalar, öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak bilinçlenmelerine katkı sağlar.
İngilizce dilinin dünya çapında bilim, teknoloji, iş dünyası ve akademik alanda kullanılması, öğrencilerimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini sağlar. İyi bir İngilizce bilgisi, öğrencilerimizin üniversite eğitimleri ve kariyerleri için önemli bir avantaj sağlar. Bir okul ağı üzerinden çalışan  ilk ve orta öğretim programı olan GLOBAL SCHOOLS programına üye olarak öğrencilerimizin uluslar arası küresel okul projelerine dahil olmalarını, farklı kültürler ve farklı kültürlere sahip akranlarıyla iletişim kurmalarını sağlıyoruz. GLOBAL SCHOOLS programının misyonu, sürdürülebilir kalkınmayı sınıftan politika düzeyine kadar eğitime entegre etmek için okulları, eğitimcileri ve araştırmacıları eğitim, müfredat ve metodolojilerle desteklemektir.

Yeni İzler Okulları olarak, İngilizce dersinin öğrencilerimizin akademik başarılarını güçlendirmenin yanı sıra küresel dünyada etkin bir şekilde iletişim kurabilmeleri için kritik bir rol oynadığını görüyoruz. İngilizce eğitimi, öğrencilerimizin uluslararası arenada rekabet edebilme yetilerini desteklerken, kültürel açıdan da zengin bir öğrenme ortamı sunar.

Kimya

Yeni İzler Liseleri'nde kimya dersleri, öğrencilere hem temel kimya bilgisi kazandırmayı hem de üniversiteye hazırlık sürecinde gerekli olan bilimsel düşünme ve analitik becerileri geliştirmeyi hedefler. 

Yeni İzler Liseleri'nde kimya dersleri, öğrencilere elementler, bileşikler, kimyasal reaksiyonlar, asitler-bazlar, termodinamik gibi temel kimya konularını öğretir. Öğrenciler, kimyanın doğasını anlamak için teorik bilgilerle donatılır.

Kimya dersleri, laboratuvar deneyimleri ile desteklenerek teorik bilgilerin pratik uygulamalarını sağlar. Öğrenciler, kimyasal maddeleri güvenli bir şekilde kullanarak deneyler yapar, kimyasal reaksiyonları gözlemleyerek fenomenleri doğrudan tecrübe ederler. Bu deneyimler, öğrencilerin nicel veri toplama, veri analizi yapma ve sonuçları yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Kimya, matematiksel formüller ve denklemler kullanılarak analiz edilir. Öğrenciler, kimya problemlerini matematiksel olarak çözme becerisi kazanırlar. Bu süreç, öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirir ve karmaşık problemleri sistematik bir şekilde çözebilme yetilerini artırır.

Yeni İzler Liseleri'nde görev yapan deneyimli kimya öğretmenleri, öğrencileri bireysel olarak rehberlik eder ve onların akademik gelişimlerini destekler. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş öğrenme planları oluşturarak her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflerler.

Üniversiteye Hazırlık: Kimya dersleri, öğrencileri mühendislik, tıp, çevre bilimleri gibi alanlarda ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek şekilde hazırlar. Üniversiteye hazırlık sürecinde kimya bilgisi, öğrencilere fen bilimlerinde başarıya giden yolda güçlü bir temel oluşturur.

Yeni İzler Liseleri'nde kimya dersleri, öğrencilere bilimsel düşünme, problem çözme ve deneyim kazanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu dersler, öğrencilerin üniversite sınavlarına ve gelecekteki kariyer hedeflerine hazırlanmalarında önemli bir rol oynar.

Olimpiyat

Yeni İzler Okulları, öğrencilerini TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na hazırlamak için kapsamlı bir program sunmaktadır. Hafta içi ve hafta sonları düzenlenen özel çalışmalarla Kimya ve Biyoloji dersleri detaylı bir şekilde ele alınmakta, öğrencilere hem YKS kitaplarından hem de üniversite düzeyindeki kaynaklardan konular anlatılmakta ve soru çözümleri yapılmaktadır.

Programın Detayları:

Hafta İçi ve Hafta Sonu Çalışmaları: Yeni İzler Okulları'nda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na hazırlık için hafta içi derslerin bitiminden sonra ve hafta sonları özel çalışmalar düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda Kimya ve Biyoloji dersleri, hem YKS sınavı hem de üniversite düzeyindeki kitaplardan detaylı bir şekilde işlenmektedir. Öğrencilere, konuların derinlemesine anlatımı ve uygulamalı soru çözümleri ile pratik bilgi kazandırılmaktadır.

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na Hazırlık: Öğrenciler, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na katılmak üzere 1. Aşama sınavlarına hazırlanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler, TÜBİTAK kamplarına katılma fırsatı elde etmektedirler. Bu kamplar, öğrencilere derinlemesine eğitim ve pratik deneyimler sunarak bilimsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir ortam sağlar.

Ankara Ziyaretleri: Yeni İzler Okulları'nın öğretmenleri, öğrencilerin başarılı olması durumunda 2. Aşama sınavları için Ankara'ya götürmektedir. Bu süreçte öğrenciler, ulusal düzeyde yarışacakları sınavlara hazırlanmakta ve öğretmenlerin rehberliğinde bilimsel bilgi ve becerilerini daha da ileriye taşıyabilmektedir.

Yeni İzler Okulları, öğrencilerinin bilimsel meraklarını ve potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanırken, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na hazırlık sürecinde sağladığı kapsamlı eğitim programı ile öğrencilerini başarıya taşımayı hedeflemektedir. Profesyonel öğretim kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla, bilim olimpiyatlarına katılan öğrencilerin bilimsel alanlardaki yetkinliklerini geliştirmelerine ve gelecekteki akademik ve mesleki hedeflerine güvenle ilerlemelerine destek olmaktadır.

Matematik

Yeni İzler Liseleri'nde matematik dersleri, öğrencilere üniversiteye hazırlık sürecinde güçlü bir akademik temel sağlamayı ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu dersler, öğrencilere matematiksel kavramları anlamaları ve pratik uygulamalarla günlük yaşamda kullanabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırır.

Matematik dersleri, öğrencilere temel matematik kavramlarını, fonksiyonlar, denklemler, trigonometri, olasılık ve istatistik gibi konuları kapsamlı bir şekilde öğretir. Bu temel bilgi, öğrencilerin matematiksel düşünme yetilerini güçlendirir ve ileri matematiksel konulara hazırlık yapmalarını sağlar.

Matematik dersleri, öğrencilerin problemleri sistemli bir şekilde çözme becerilerini geliştirir. Öğrenciler, karmaşık problemleri parçalara ayırarak analiz edebilme ve mantıksal bir çözüm yolunu takip edebilme yetilerini kazanırlar. Bu süreç, öğrencilerin matematiksel düşünme yetilerini güçlendirir ve akademik başarılarını artırır.

Yeni İzler Liseleri'nde matematik dersleri, öğrencilere teorik bilgilerin pratik uygulamalarını yapma fırsatı sunar. Öğrenciler, matematiksel kavramları gerçek hayattan örneklerle ilişkilendirerek günlük problemlere matematiksel bir bakış açısı getirebilirler. Bu uygulamalar, matematiği soyut kavramlardan somut durumlara taşıyarak öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırır.

Üniversiteye Hazırlık: Yeni İzler Liseleri'nde matematik dersleri, öğrencileri üniversiteye hazırlık sürecinde destekler. Öğrencilere YKS ve benzeri sınavlarda başarı elde etmeleri için gerekli olan matematiksel yetkinlikleri kazandırır. Ayrıca, öğrencilerin mühendislik, fen bilimleri, ekonomi gibi alanlarda ileri matematiksel konuları anlamalarını sağlayarak akademik ve mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Yeni İzler Liseleri'nde görev yapan deneyimli matematik öğretmenleri, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş öğrenme planları oluşturur ve her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Öğrencilere düzenli olarak geri bildirim sağlar ve akademik gelişimlerini yakından takip ederler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Yeni İzler Okulları'nda ortaokul düzeyindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra duygusal ve sosyal gelişimlerini güçlendirmeyi amaçlar. Bu birim, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik rehberlik hizmetleri sunar ve onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerin kişisel sorunlarını dinler ve çözüm yolları önerirken, aynı zamanda akademik planlama ve kariyer yönlendirmesi konusunda da rehberlik yapar. Öğrencilere stres yönetimi, zaman yönetimi ve sınav kaygısı gibi konularda destek verirken, empati ve sosyal becerilerin geliştirilmesine de katkı sağlar.

Birimin amacı, öğrencilerin duygusal zeka ve özgüvenlerini artırarak sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve olumlu bir öğrenme ortamı içinde başarılı olmalarına katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri için bir destek merkezi olarak hareket eder ve öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterir.

Yeni İzler Okulları'ndaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilere güvenli, destekleyici bir ortam sağlar ve onların psikolojik refahlarını koruyarak sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerine katkıda bulunur.

Tarih

Yeni İzler Liseleri'nde tarih dersleri, öğrencilere hem üniversiteye hazırlık sürecinde gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hem de tarihi olayları anlama ve yorumlama yetilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu dersler, öğrencilere geçmişten günümüze kadar olan olayları, süreçleri ve kültürel değişimleri anlamaları için bir perspektif sunar. 

Tarih dersleri, öğrencilere tarihi olaylar, dönemler, medeniyetler ve kültürel gelişmeler hakkında temel bilgiler sunar. Öğrenciler, geçmişten günümüze kadar olan önemli olayları ve bu olayların toplumsal, ekonomik ve siyasi etkilerini anlamaya başlarlar. Öğrencilerin tarihi kaynakları analiz etme, tarih yazımı ve yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, farklı tarihçi perspektiflerini değerlendirerek tarihi olayların çeşitli yönlerini anlama ve eleştirme yetilerini kazanırlar.

Öğrenciler, farklı tarihî kaynakları, belgeleri ve araştırma yöntemlerini öğrenerek tarihsel sorulara yanıt aramayı öğrenirler.

9 ve 10. sınıflarda tarih alanındaki temel kavramları öğrenirken, sınavlara ve akademik başarıya yönelik olarak gerekli becerileri geliştirirler.

Alanın da deneyimli tarih öğretmenleri, öğrencilere tarihi konuları anlatmanın yanı sıra onların bireysel gelişimlerini destekler. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş öğrenme planları hazırlar ve düzenli olarak geri bildirim sağlarlar.

Lise Tarih Bölümü’nün hedefi; bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, farklı bilgileri birbirine bağlayabilen ve kullanabilen, bu bilgilerden toplumun geçmişini, bugününü ve yarınını açıklamakta yararlanabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni İzler Liseleri'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, öğrencilere hem dil bilgisi ve edebi eserlerin analizini yapma becerileri kazandırmayı hem de üniversiteye hazırlık sürecinde gerekli olan akademik temeli sağlamayı amaçlar. Bu dersler, Türk dilinin yapısı, edebi metinlerin anlamlandırılması ve yorumlanması konularında derinlemesine bir eğitim sunar. 

Öğrencilere Türk dilinin yapısını öğretir ve dil bilgisi kurallarını güçlendirir. Öğrenciler, doğru ve etkili iletişim için gerekli dil becerilerini kazanır.

Dersler, Türk edebiyatının tarihî gelişimini ve önemli edebi akımları ele alarak öğrencilere edebi eserlerin analizini yapma yetileri kazandırır. Öğrenciler, şairler, yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar ve bu eserleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirirler.

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, öğrencilere okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için çeşitli stratejiler sunar. Edebi metinleri derinlemesine analiz etme ve içeriklerini anlama konusunda öğrencilerin yetkinliklerini artırır.

Üniversiteye Hazırlık: Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, öğrencileri üniversiteye hazırlık sürecinde de destekler. Öğrenciler, Türk edebiyatının temel eserlerini ve edebi dönemleri öğrenerek sınavlara ve akademik başarıya yönelik olarak gerekli bilgi ve becerileri kazanırlar.

Alanında deneyimli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, öğrencilerin edebiyatı anlama ve yorumlama yetilerini geliştirmeleri için rehberlik ederler. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş öğrenme planları oluşturur ve düzenli olarak öğrencilerin akademik ilerlemelerini takip ederler.

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, öğrencilere dil ve edebiyat bilgisi kazandırmanın yanı sıra kültürel ve tarihsel bağlamlarda düşünme yetilerini geliştirir. Bu dersler, öğrencilerin Türk edebiyatının derinliklerine inmelerine ve edebi metinlerle etkileşim kurmalarına olanak tanır, böylece onların dil ve edebiyat alanındaki yetkinliklerini artırarak üniversiteye ve hayata hazırlar.

I Aya