Sosyal Medya:

Etwininng Geçmişten Geleceğe Oyunlarımız

Yeni İzler Okulları olarak, eTwinning platformunda başlattığımız "Geçmişten Geleceğe Oyunlarımız" projesiyle kültürel mirasımızı yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında, geleneksel oyunlarımızı ve modern oyunları bir araya getirerek öğrencilerimize hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim sunuyoruz. Öğretmenlerimiz, Nurcivan Koyuncu ve Abdulbaki Şaşkın öncülüğünde yürütülen,

Projemizin Amaçları:

Kültürel Bilinci Artırmak: Öğrencilerimize geleneksel oyunlarımızın tarihçesini ve kültürel önemini öğretmek, bu oyunların değerini anlamalarını sağlamak.

Yaratıcılığı ve İşbirliğini Teşvik Etmek: Öğrencilerimizin, oyunlar aracılığıyla yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve ekip çalışması becerilerini güçlendirmelerini sağlamak.

Teknoloji Kullanımını Entegre Etmek: Geleneksel oyunlarımızı, dijital platformlar ve teknolojik araçlarla birleştirerek, öğrencilere teknolojiyi bilinçli ve yaratıcı bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak.

Dil ve Kültürlerarası Etkileşim: Farklı ülkelerden öğrencilerle ortak çalışmalar yaparak dil becerilerini geliştirmek ve farklı kültürleri tanımalarını sağlamak.

Projemizin Faaliyetleri:

Geleneksel Oyunlar Atölyesi: Öğrenciler, öğretmenler rehberliğinde geleneksel oyunları öğrenip oynayacaklar.

Dijital Oyun Tasarımı: Öğrenciler, öğrendikleri geleneksel oyunları dijital platformlara uyarlayarak kendi oyunlarını tasarlayacaklar.
Kültürel Paylaşım Günleri: Projeye katılan farklı ülkelerden öğrenciler, kendi kültürlerine ait oyunları paylaşacak ve diğer kültürleri tanıma fırsatı bulacaklar.

Çevrimiçi Turnuvalar: Tasarlanan dijital oyunlarla çevrimiçi turnuvalar düzenlenerek öğrencilerin rekabet ve işbirliği duyguları pekiştirilecek.
Bu projeyle öğrencilerimize, köklü kültürel değerlerimizi modern dünya ile harmanlayarak sunmayı ve onlara hem eğitici hem de eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlamayı amaçlıyoruz. "Geçmişten Geleceğe Oyunlarımız" projesiyle, oyunların birleştirici gücüyle hem kültürel mirasımızı yaşatıyor hem de geleceğe umutla bakıyoruz.

Yeni İzler Okulları olarak, tüm öğrencilerimizi bu heyecan verici yolculuğa katılmaya davet ediyoruz! 

I Aya