Sosyal Medya:

Yeni İzler Okulları: Küresel Topluluğun Bir Parçası Olma Yolunda

Küresel topluluğun bir parçası olarak, gezegenimize ve insanlığa duyduğumuz sorumlulukla dünya vatandaşları yetiştirmek için tüm “okul toplumu” olarak çalışan Yeni İzler Okulları, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekleme Taahhüdü”nü imzaladı ve “Global Schools Program (Küresel Okullar Programı)”a kabul edildi.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne dair farkındalık yaratma ve daha iyi bir dünya için harekete geçme misyonumuzu daha da güçlü gerçekleştirebilecek olmanın heyecanı içindeyiz.

GLOBAL SCHOOLS PROGRAM

Global Schools Program (GSP), UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını (ESD) destekleyen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın bir girişimidir. GSP, daha esnek ve sürdürülebilir bir dünya şekillendirmek için dünya çapındaki eğitim sistemlerini desteklemek amacıyla araçlar, kaynaklar ve programlar geliştirir. Programın vizyonu, her kademeden öğrencinin bu yüzyılın en büyük zorluklarına etkin bir şekilde yanıt vermek ve herkes için sürdürülebilir ve refah düzeyi yüksek bir dünya yaratmak için gerekli bilgi, değer ve becerilerle donatıldığı bir dünya yaratmaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, aşırı yoksulluğu sona erdirmek, herkes için insani şartlarda iş elde etmek, adaleti, barışı ve refahı teşvik etmek ve çevreyi korumak için 2015 yılında 193 hükümetin tümünün müzakeresi ile kabul edilen 17 hedeften oluşmaktadır. Bu hedefler, hükümetler, kurumlar, yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları, okullar ve işletmelerin 2030 yılına kadar ulaşılacak bir standart ve net hedefler dizisi doğrultusunda birlikte çalışması için pratik bir araçtır.

21. yüzyılın zorlukları

Sürdürülebilir kalkınmaya acil ilgi göstermenin önemi, gezegenin ve insanlarının geleceği için kritik öneme sahiptir. Bilim insanlarına göre iklim değişikliği geçim kaynaklarını tehdit edebilir, çatışmaları tetikleyebilir, biyolojik çeşitlilik kaybını hızlandırabilir, hastalık salgınlarını şiddetlendirebilir, politik ve sosyal sistemleri istikrarsızlaştırabilir, ekonomik şoklara neden olabilir ve eşitsizlikleri artırabilir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler), tüm hükümetler tarafından kabul edilen, 2030 yılına kadar daha yeşil, daha sağlıklı, daha barışçıl ve eşit bir gezegen için 17 iddialı hedeftir.

Daha iyi bir dünya için eğitim

Rotayı değiştirmek için dünyanın, özellikle gelecek nesil olmak üzere çok daha fazla vatandaşının, bu belirsiz gelecekte daha iyi yol almak, derin zorluklarıyla başa çıkmak ve daha müreffeh ve dayanıklı topluluklar inşa etmek için bilgi, değerler ve becerilere sahip olması gerekiyor. Araştırmalar, Sürdürülebilir Kalkınma Eğitiminin (ESD) yalnızca öğrencileri daha iyi bir dünya şekillendirmek için değil, aynı zamanda okulda daha iyi performans göstermeleri için güçlendiren önemli bir araç olduğunu gösteriyor

GLOBAL SCHOOLS PROGRAM'IN PARÇASI OLMAK

GSP, okulların ve öğretmenlerin öğrencilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) konusunda eğitmeleri için gerekli araçları ve e-kaynakları sağlar. Eğitimcilerle birlikte çalışan program, öğrenme ortamlarını küresel olarak dönüştürmeyi, okulları SKH’lerde eğitim ve liderliğin merkezleri haline getirmeyi ve nihayetinde öğrencilerin yaşam tarzlarında, davranışlarında, eğitimlerinde ve profesyonel kariyerlerinde sürdürülebilir kalkınmaya öncelik vermelerini sağlamayı hedefler.

Yeni İzler Okulları, öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri ve diğer personeli her alanda geliştirir ve dünya çapındaki diğer okullarla bağlantı kurmaları için bir köprü vazifesi görür. Global Schools Programı’na katılarak, öğrencilerimizin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yolunda liderler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.

I Aya