Sosyal Medya:

İz-de Takip Sistemi

İz-de Takip Sistemi, Yeni İzler Okulları'nda öğrencilerin günlük veya haftalık olarak kendi öğrenim süreçlerini kaydettiği, değerlendirdiği ve sınıf öğretmenleri tarafından izlenen bir defter sistemidir. Bu sistem, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almalarına ve kendi gelişimlerini takip etmelerine olanak tanır.

Sistem Özellikleri

Öğrenci Katılımı: Öğrenciler, her gün veya hafta kendi defterlerine, derslerde öğrendiklerini, başarılarını, zorluklarını ve hedeflerini kaydeder.

Öğretmen İzlemesi: Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin defterlerini düzenli olarak kontrol eder, geri bildirimde bulunur ve gerekli yönlendirmeleri yapar.

Kişisel Gelişim: Bu süreç, öğrencilerin kendilerini değerlendirme, öz düzenleme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

İzleme ve Değerlendirme: Öğretmenler, öğrencilerin ilerlemelerini izler, gerektiğinde müdahale eder ve onları destekler.

Geri Bildirim Döngüsü: Öğretmenler, öğrencilere yapıcı geri bildirimler sağlar, öğrenciler ise bu geri bildirimlere göre kendilerini iyileştirir.

Ebeveyn Katılımı: Veliler, bu sürece dahil edilir ve çocuklarının öğrenme süreçleri hakkında düzenli olarak bilgilendirilir.

Sistem Amacı:

İz-de Takip Sistemi'nin amacı, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha bilinçli bir şekilde takip etmelerini sağlamak, onların güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerini kolaylaştırmak ve eğitim süreçlerinde daha aktif bir rol almalarını teşvik etmektir. Bu sayede, öğrenciler kendi gelişimlerini daha etkili bir şekilde yönetebilir ve eğitim hedeflerine ulaşmada daha başarılı olabilirler.

I Aya